+420 607 586 771 pohrebnisluzba@seznam.cz

Zavolejte pohřební službu NON-STOP
+420 607 586 771, +420 720 198 150

Informace k pohřbům a dalším formálním záležitostem

Před obřadem:

 • Dostavte se 30 minut před začátkem smutečního obřadu před vchodem do obřadní síně. Obřadník se Vás ujme a projedná průběh obřadu .
 • Při uzavírání opony nebo zajíždění rakve na katafalku je vhodné ve stoje vzdát čest zesnulému.
 • Po ukončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulého vyjádřit účast kondolencí. Kondoluje se zprava. V případě, že si rodina přeje od kondolencí upustit, v tichosti smuteční hosté odcházejí.

Úmrtní list vystavuje matrika v místě úmrtí cca do 14 pracovních dnů od pohřbu. Matrika odhlašuje důchodové, zdravotní, sociální pojištění. Úmrtní list obdržíte poštou.

Notáře určuje soud podle bydliště zesnulého. Notář zašle předvolání objednavateli pohřbu přibližně do 2 měsíců po pohřbu.

Urnu je možné vyzvednout 14 dnů po pohřbu v kanceláři, kde jste objednávali pohřeb.

Pohřební služba Štěpnička Prahe 5

Pro pozůstalé:

 • den volna na vyřízení pohřbu a účast na pohřbu

5 000 Kč pohřebného na základě posouzení sociálního úřadu v místě svého trvalého bydliště, pouze zemře-li rodič nezaopatřeného dítěte
VDOVSKÝ A SIROTČÍ DŮCHOD: Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

1. K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:

 • občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
 • oddací list (originál)
 • úmrtní list manžela/manželky/registrovaného partnera (originál)
 • poslední výměr důchodu manžela/manželky/registrovaného partnera
 • poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
  vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého

2. K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:

 • občanský průkaz žadatele
 • rodný list dítěte (originál)
 • potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
 • úmrtní list (originál)

PŘEPIS ZMĚNY STAVU V OBČANSKÉM PRŮKAZU:
Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. Nový OP obdržíte do 30 dnů. K žádosti o nový OP se předkládá:

 • Váš původní OP
 • úmrtní list (originál)
 • jedna fotografie

 

Informace pro spotřebitele
Dodavatel si dovoluje informovat kupující, kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) o jejich právu vyplývajícím ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit případný spotřebitelský spor vyplývající z uzavřené smlouvy mimosoudně u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/, jakožto subjektu pověřeného k řešení takových sporů mezi dodavatelem a kupujícím – spotřebitelem.

Nabízíme veškeré služby spojené s posledním rozloučením Vaši blízké osoby.
Dovolte nám, prosím, abychom Vám pomohli v obtížných chvílích života.

Kontaktujte Pohřební službu Štěpnička v Praze 5

Provozovna Smíchov

Pohřební služba Štěpnička
Plzeňská 178, 150 00 Praha 5-Smíchov

E-mail: pohrebnisluzba@seznam.cz
Mobil: +420 607 586 771
Mobil: +420 607 952 678
Mobil: +420 720 198 150
Telefon: +420 257 221 661

Provozní doba:
pondělí-pátek 9.00-15.30

Objednávková kancelář je otevřena po tel. dohodě i mimo pracovní dobu.

Dostupnost:
TRAM zastávka "Na Kavalírce"
linky č. 4, 9, 10, 16, 21

Provozovna Zbraslav

Pohřební služba Štěpnička
Zbraslavské náměstí 459, 15600 Praha 5-Zbraslav

E-mail: pohrebnisluzba@seznam.cz
Mobil: +420 777 704 077
Mobil: +420 607 952 678
Mobil: +420 720 198 150
Telefon: +420 257 921 349

Provozní doba:
pondělí-pátek 9.00-15.30

Objednávková kancelář je otevřena po tel. dohodě i mimo pracovní dobu.

Dostupnost:
BUS zastávka "Zbraslavské náměstí"
linky č. 318, 314, 338, 390, 241, 129

Taxi pro případ sjednání pohřbu k nám hradí naše firma.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Dodavatel si dovoluje informovat kupující, kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) o jejich právu vyplývajícím ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit případný spotřebitelský spor vyplývající z uzavřené smlouvy mimosoudně u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/, jakožto subjektu pověřeného k řešení takových sporů mezi dodavatelem a kupujícím – spotřebitelem.

Skip to content