+420 607 586 771 pohrebnisluzba@seznam.cz

Zavolejte pohřební službu NON-STOP
+420 607 586 771, +420 720 198 150

Smuteční skladby – Ústřední obřadní síň Olšanské hřbitovy

T.G.Albinoni
1Adagio (housle a orchestr)

J.S.Bach

2Air (housle a orchestr)
3Air (housle a varhany)
4Air (smuteční dechovka)
5Air (violoncello a varhany)
6Chorální preludium ‘Otče náš’ BWV 683 (varhany)
7Chorální preludium ‘V jednoho Boha věříme’ BWV 681 (varhany)
8Chorální preludium BWV 734 (varhany)
9Chorální preludium C dur BWV 659 (varhany)
10Concerto G dur BWV 592 – I. věta (varhany)
11Concerto G dur BWV 592 – II. věta (varhany)
12Pastorale F dur BWV 590 (varhany)
13Preludium G dur BWV 541 (varhany)
14Preludium a fuga c moll BWV 546 (varhany)
15Preludium a fuga c moll BWV 549 (varhany)
16Preludium a fuga e moll BWV 548 (varhany)
17Toccata C dur BWV 564 – adagio (varhany)
18Toccata C dur BWV 564 – toccata (varhany)
19Toccata a fuga d moll BWV 565 (varhany)

L.v. Beethoven

20Marcia funebre – ze symfonie Eroica (orchestr)
21Měsíční sonáta cis moll (klavír)
22Patetická sonáta c moll (klavír)
23Pro Elišku (klavír)
24Předehra Egmont (orchestr)
25Předehra Leonora III (orchestr)
26Smyčcový kvartet F dur op. 135 – lento
27Symfonie č. 5 ‘Osudová’ – 1.věta (orchestr)
28Symfonie č. 7 A dur – allegretto (orchestr)
29Symfonie č. 7 A dur – poco sostenuto (orchestr)
30Symfonie č. 8 F dur – tempo di menuetto (orchestr)

J.Benda

31Grave (housle a orchestr)

L.Bernstein

32Maria (K.Gatt a orchestr)

A.Bilk

33La Paloma
34Měsíční řeka (Mereer)
35Stranger on the shore (Cizinec na pobřeží)

R.Binge

36Alžbětínská serenáda (orchestr)

G.Bizet

37L’Arlesienne – minuetto (flétna a klavír)
38ĽArlesienne – adagietto (orchestr)

V.Blodek

39Východ měsíce – z opery ‘V studni’ (orchestr)

L.Boccherini

40Menuet celebre (housle a orchestr)

A.Borodin

41Smyčcový kvartet D dur op. 2 – nocturno

M.Bottcher

42Poklad na Stříbrném jezeře – ze stejnojmenného filmu ( orchestr)

J.Brahms

43Houslový koncert D dur – adagio
44Houslový koncert D dur – allegro non troppo

M.Bruch

45Houslový koncert Č. 1 g moll – adagio
46Houslový koncert Č. 1 g moll – předehra, allegro moderato

M.Bureš

47Vyznání (trubka a orchestr)

Caccini

48Ave Maria (zpěv latinsky A.Bocelli a orchestr)

H.Carmichael

49Hvězdný prach (orchestr)

A.Celentano

50Závidím (zpěv N.Urbánková a orchestr)

A.Corelli

51Sarabande (violoncello a varhany)

P.I.Čajkovský

52Andante cantabile (housle a orchestr)
53Klavírní koncert b moll Č. 1 op.23 – 1.věta allegro non troppo
54Klavírní koncert b moll Č. 1 op.23 – 2. věta andantino simplice
55Labutí jezero – 1.obraz 2.dějství(orchestr)
56Podzimní píseň op.37 (violoncello a varhany)
57Symfonie č.4 f moll op.36 – andante (orchestr)
58Symfonie č.4 f moll op.36 – andantino (orchestr)

R.Drigo

59Harlekýnovy miliony (klavír a orchestr)

J.L.Dusík

60Sonáta c moll – allegro (harfa)
61Sonáta c moll – andantino (harfa)

A.Dvořák

62Allegro maestoso (orchestr)
63Finale – allegro (orchestr)
64Humoreska (housle a orchestr)
65Když mne stará matka (orchestr)
66Když mne stará matka (violoncello a varhany)
67Largo – ze symfonie č.9 ‘Novosvětská’ (orchestr)
68Largo – ze symfonie č.9 ‘Novosvětská’ (varhany)
69Měsíčku na nebi hlubokém – z opery ‘Rusalka’ (zpěv G.Beňačková)
70Nocturno op.40 (housle a orchestr)
71Poco adagio (orchestr)
72Smyčcový kvartet F dur op.96 – lento
73Symfonie č.7 d moll:

Biblické písně (klavír, varhany, zpěv P.Mikuláš)

74Bože! Bože! Píseň novou
75Hospodin je můj pastýř
76Oblak a mrákota je vůkol Něho
77Popatřiš na mne
78Pozdvihuji očí svých
79Při řekách babylonských
80Skrýše má a pavéza má
81Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou
82Slyš, ó Bože, volání mé
83Zpívejte Hospodinu píseň novou

A.Dvořák

84Confutatis maledictis
85Dies irae
86Graduale
87Lacrimosa
88Quid sum miser
89Recordare, Jesu pie
90Requiem (zpěv latinsky M.Hajossiová,V.Soukupová. J.Kundlák. P.MikuIáš)
91Requiem aeternam
92Tuba mirum

G.Fauré

93Ave Maria (zpěv latinsky Z. Kloubová, varhany)

Zd.Fibich

94Poem (orchestr)
95Poem (smuteční dechovka)

C.Franck

96Ave Maria (zpěv latinsky Z. Kloubová, varhany)

R.Friml

97Indiánská píseň lásky (orchestr)

G.Gershwin

98Rapsodie v modrém (orchestr)

A.Glenn

99Cesta rájem (zpěv K.Gott)

E.Gold

100Exodus (orchestr)

Ch.Gounod

101Ave Maria (housle a varhany)
102Ave Maria (violoncello a varhany)
103Ave Maria (zpěv italsky Z. Kloubová, varhany)
104Ave Maria (zpěv latinsky A.Bocelli, orchestr)

Ed.Grieg

105Solvejžina píseň (orchestr)

F.X.Gruber

106Tichá noc, svatá noc (housle, varhany)
107Tichá noc, svatá noc (zpěv anglicky A. Bocelli, orchestr)
108Tichá noc, svatá noc (zpěv česky S.Jeřábková, varhany)

G.F.Händel

109Largo (housle a klavír)
110Largo (housle a orchestr)
111Largo (panova flétna)
112Largo (violoncello a varhany)

A.Hartauer

113Na krásné Šumavě (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)

K.Hašler

114Měsíc se IIbal něžně s Vltavou (zpěv V. Preiss, orchestr)
115Na Císařské louce stojí řada topolů (zpěv V. Preiss, orchestr)
116Ta naše písnička česká (klavír)
117Ta naše písnička česká (zpěv P.Heidinger, dechovka)
118Vltavo, Vltavo, voděnko hluboká (zpěv V. Preiss, orchestr)

J.Haydn

119Andante cantabile (housle a orchestr)
120Houslový koncert B dur – adagio
121Houslový koncert B dur – allegro con giusto
122Houslový koncert B dur – tempo di menuetto
123Houslový koncert C dur – adagio
124Houslový koncert C dur – allegro moderato
125Houslový koncert C dur – finale
126Houslový koncert G dur – adagio
127Houslový koncert G dur – allegro
128Houslový koncert G dur – allegro moderato

T.Hořínek

129Udělej mi křížek, maminko (zpěv skupina Jeseteři)

Ch.Chaplin

130Světla ramp (orchestr)

L.Cherubini

131Ave Maria (zpěv latinsky Z. Kloubová, varhany)

F.Chopin

132Etuda č.3 E dur (klavír)
133Klavírní koncert č.2 f moll – larghetto
134Klavírní sonáta č.2 b moll – ‘Smuteční”
135Nocturno č.2 Es dur (klavír)
136Preludium č.15 Des dur (klavír)
137Scherzo č.2 b moll (klavír)
138Vyznání lásky (housle a klavír)

M.Jarre

139Krásné je žít (orchestr)

A.Jelen

140Zasvif mi ty slunko zlaté (lesní rohy)
141Zasvif mi ty slunko zlaté (zpěv S.Jeřábková, varhany)

Kacerovský

142Už troubějí (zpěv S.Černá, J.Oplt, dechovka)

F.Korda

143Až ztichnou bílé skály (zpěv skupina Westmení)

L.Kusik

144Čas pro nás (trubka a orchestr)

J.Lennon

145Let it be (panova flétna)
146Something (panova flétna)
147Yesterday (panova flétna)
148Yesterday (zpěv Beatles)

R.Leoncavallo

149Ave Maria (zpěv latinsky Z. Kloubová, varhany)

P.Lincke

150Byljednou jeden král (klavír a orchestr)

F.Liszt

151Orfeus – symfonická báseň (orchestr)

J.Malásek

152Balada pro Adélku / Senneville, Toussant
153Barcarolla / J.Offenbach
154Byl jednou jeden král / P.Lincke
155Harlekýnovy miliony / R.Drigo
156Lásko / J. Wykrent
157Měsíční řeka / H.Mancini
158Narcis / E.Nevin
159Oh, baby, baby / B.Ondráček
160Pojd se mnou, lásko má / B.Ondráček
161Rozkoš lásky / J.P.Martini
162Serenáda / E.Toselli
163Ta naše písnička česká / K.Hašler
164Valčík na rozloučenou / skotská lidová

B.Marcello

165Adagio (housle a orchestr)

J.P.Martini

166Rozkoš lásky (klavír a orchestr)

P.Mascagni

167Cavalleria rusticana – intermezzo (smuteční dechovka)
168Santa Maria (zpěv latinsky A. Bocelli)

J.Massenet

169Meditace z opery Thais (housle a klavír)

F.Mendelssohn – Bartholdy

170Houslový koncert e moll – allegro molto appassionato
171Houslový koncert e moll – andante
172Píseň beze slov (housle a orchestr)
173Píseň beze slov (violoncello a varhany)

Mereer

174Měsíční řeka (klarinet a orchestr)

A.V.Michna

175Andělské přátelství (smuteční dechovka)
176Chtíc aby spal (housle)
177Žehnání se světem (smuteční dechovka)

E.Morricone

178Harmonika – z filmu Tenkrát na Zápodě (orchestr)
179Once upon a time in the West – Tenkrát na Zápodě (hoboj)

W.A.Mozart

180Agnus Dei
181Ave Verum (housle a orchestr)
182Ave Verum (smuteční dechovka)
183Ave Verum (zpěv latinsky A.Bocelli)
184Dies irae
185Divertimento B dur – KV 137 – andante (orchestr)
186Divertimento D dur – KV 136 – allegro (orchestr)
187Divertimento F dur – KV 138 – allegro (orchestr)
188Divertimento č.6 C dur – andante (flétna a trubka)
189Divertimento č.6 C dur – thema, andante (flétna a trubka)
190Hostias
191Introitus
192Koncert Es dur pro lesní roh a orchestr – K.447 (romance)
193Koncert Es dur pro lesní roh a orchestr – K.495 (romance)
194Koncert Es dur pro lesní roh a orchestr – K.417 (andante)
195Koncert pro housle G dur – adagio
196Koncert pro klarinet A dur – adagio
197Kyrie
198Lacrimosa
199Largo (smuteční dechovka)
200Lux aeterna
201Malá noční hudba – allegro (orchestr)
202Malá noční hudba – romance – andante (orchestr)
203Requiem (zpěv latinsky Y.Kenny, J.Walker, W.Kendal. D.Wilson – Johnson)
204Rex tremendae
205Sanctus
206Serenáda č.7 D dur ‘Hoffnerova’ – adogio (housle a orchestr)
207Serenáda č.7 D dur ‘Hoffnerova’ – andante (housle a orchestr)
208Ukolébavka: Hajej múj princi a spi (violoncello a varhany)

O.Nedbal

209Valse triste (orchestr)

J.Nedvěd

210Kamarád (zpěv skupina Brontosauři)

E.Nevin

211Narcis (klavír a orchestr)

Niedermeyer

212Pieta Signore (zpěv italsky A. Bocelli)

J.Offenbach

213Barcarolla (orchestr)

B.Ondráček

214Oh baby, baby (klavír a orchestr)
215Pojď se mnou, lásko má (klavír a orchestr)

B.Owens

216Až přijde ten den (zpěv M.Tučný)

J.Pecelius

217Lovecká (myslivecké Halali)

V.Popelka

218Vyznání (housle a orchestr)

E.Prkno

219Ascalona (zpěv skupina Rackové)

A.G.Rubinstein

220Melodie op.3 (housle a orchestr)

Z.Rytíř

221Tam u nebeských bran (zpěv M.Tučný)

C.Saint-Saens

222Ave Maria (zpěv latinsky Z.Kloubová, varhany)
223Labuť (orchestr)
224Labuť (violoncello a varhany)

F.Schubert

225Ave Maria (housle a klavír)
226Ave Maria (housle, varhany)
227Ave Maria (violoncello a varhany)
228Ave Maria (zpěv italsky A. Bocelli, orchestr)
229Ave Maria (zpěv německy Z. Kloubová, varhany)
230Mille cherubini in coro (zpěv italsky A. Bocelli)
231Zastaveníčko (orchestr)

R.Schumann

232Adagio z koncertu a moll (violoncello a varhany)
233Snění (housle)
234Snění (klavír)
235Snění (violoncello a varhany)
236Večerní píseň (violoncello a varhany)

J.Sibelius

237Valse triste (orchestr)

P.Simon

238Most přes rozbouřené vody (panova flétna)

V.Skoupý

239Vlajka vzhůru letí (zpěv skupina Westmeni)

B.Smetana

240Vltava (orchestr)
241Vzpomínka op.4 (violoncello a varhany)
242Z českých luhů a hájů (orchestr)

Sonneville

243Balada pro Adélku (klavír)

P.Spálený

244Až mě andělé zavolají k sobě (zpěv P. Spálený)

J.Suk

245Houslové sólo z pohádky (‘Radúz a Mahulena)
246Píseň lásky (orchestr)

Školka

247Cikán černý (zpěv B.Tůmová, J.Oplt, dechovka)
248V pošumavském kraji (zpěv S.Černá, J.Oplt, dechovka)

D.Tiomkin

249Buď pořád se mnou – z filmu V pravé poledne (orchestr)

E.Tosselli

250Serenáda (orchestr)

J.Uhlíř

251Holubí dům (zpěv J.Schellinger)

K.Vacek

252Loučím se s vámi moji věrní kamarádi (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc)
253Nikdy se nevrátí pohádka mládí (dechovka – zpěv M.Svobodová, P.Heidinger)

D.Vačkář

254Vzpomínka na Zbiroh (housle a orchestr)

Vangelis

255Dobytí ráje (orchestr)
256Monastery of la Rabida (zpěv – krátce sbor)
257West across the ocean (orchestr)

F.M.Veraccini

258Largo (housle a orchestr)

G.Verdi

259Ave Maria (zpěv Italsky Z.Kloubová, varhany)
260Ingemlsco (zpěv latlnsky A. Bocelli, orchestr)
261Nabucco – Sbor židovských otroků (zpěv italsky, sbor)

L.Vinci

262Sonáta č. 1 pro flétnu a klavír – largo
263Sonáta č.1 pro flétnu a klavír – adagio

A.Vivaldi

264Čtvero ročních období – Jaro – Iargo (orchestr)
265Čtvero ročních období – Podzim – adagio molto (orchestr)
266čtvero ročních období – Zima -Iargo (housle, orchestr)

Voborský

267Chaloupky pod horami (zpěv B.Tůmová, J.Oplt, dechovka)

R.Wagner

268Siegfried – Idyla (orchestr)

A.L.Webber

269Vzpomínka (housle a orchestr)

J.Wykrent

270Lásko (klavír a orchestr)

Znamínko

271Mámy, vy naše české mámy (zpěv S.Černá, J.Oplt, dechovka)

J.L.Zvonař

272Čechy krásné, Čechy mé (lesní rohy)
273Čechy krásné, Čechy mé (zpěv S.Jeřábková, varhany)

České národní a lidové písně

274Ach synku, synku (zpěv S.Jeřábková, varhany)
275Akáty bílé,žaluji vám (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)
276Byla noc krásná, májová (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)
277Chaloupky pod horami (zpěv B.Tůmová, J.Oplt, dechovka)
278Cikán černý (zpěv B.Tůmová, J.Oplt, dechovka)
279Do lesíčka na čekanou (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)
280Hájku, háječku (varhany)
281Jihočeské a šumavské písně
282Když jsem já šel tou Putimskou branou (zpěv J.Bárta, orchestr)
283Koupím já si koně vraný (zpěv J.Zoch, dechovka)
284Loučení, loučení (zpěv S.Jeřábková, varhany)
285Loučím se s vámi moji věrní kamarádi (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varh.)
286Lásko, Bože, lásko (zpěv S.Jeřábková, varhany)
287Malý hošik černovlasý (zpěv B.Tůmová, J.Oplt, dechovka)
288Můj otec rybářem byl (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)
289Na krásné Šumavě vesnička (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)
290Pod tou naší starou lípou (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)
291Rodné brázdy (zpěv S.Jeřábková, varhany)
292Spadl lístek z javora (zpěv S. Černá, J.Oplt, dechovka)
293Tatíčku starý náš (zpěv S.Jeřábková, varhany)
294U studánky seděla (zpěv S.Jeřábková, varhany)
295Už mi koně vyvádějí (zpěv S.Jeřábková, varhany)
296Už se ten Tálínský rybník nahání (zpěv S.Jeřábková, varhany)
297Už troubějí (zpěv S.Černá, J.Oplt, dechovka)
298V pošumavském kraji (zpěv S.Černá, J.Oplt, dechovka)
299Vesničko má pod Šumavou (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)
300Zahučaly hory (zpěv S.Jeřábková, varhany)
301Zelení hájové (zpěv S.Jeřábková, varhany)
302Ó řebíčku zahradnický (zpěv S.Jeřábková, varhany)
303Široký, hluboký, ty vltavský tůně (zpěv V.Příkazská, dechovka)
304Široký, hluboký, ty vltavský tůně (zpěv V.Příkazská, orchestr)

Písničky o maminkách

305Maminko, mámo, šel bych rád (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)
306Mámy, vy naše české mámy (zpěv S.Černá, J.Oplt, dechovka)
307Nejsmutnější loučení je s mámou (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)
308Udělej mi křížek, maminko (zpěv skupina Jeseteři)

Moravské písně

309Až pojedu orat (zpěv J.Černý, orchestr)
310Bez tebjá, cérečko (zpěv J.Černý, orchestr)
311Dobrů noc, má milá (zpěv J.Černý, orchestr)
312Dybych já byl selským synkem (zpěv J.Černý, orchestr)
313Když sem šel z Hradišťa (zpěv J.Černý, orchestr)
314Konopa, konopa (zpěv Z. Hovorková, B.Šebetovská, orchestr)
315Morava krásná zem (zpěv, dechovka)
316Moravo, Moravo, Moravěnko milá (zpěv S.Jeřábková, varhany)
317Od starej Břeclavi (zpěv J.Černý, orchestr)
318Padá, padá rosenka (zpěv J.Černý, orchestr)
319Polečko zorané (zpěv F.Fatěna, orchestr)
320Rožnovské hodiny (trubka a orchestr)
321Seděl sokol na topole (zpěv J.Černý, orchestr)
322Smutný večer (zpěv L.Kasková, M.Prajková, orchestr)
323Teče voda, teče (zpěv V.Příkazská, orchestr)
324V širém poli studánečka (zpěv J.Severinová, orchestr)
325Za tú horú, za vysokú (zpěv K.Nešporová, J.Černý, J.Beran, orchestr)
326Zasvítil měsíc nad huménko (zpěv J.Severlnová, orchestr)

Trampské písně

327Ascalona (zpěv skupina Rackové)
328Bílé skály (zpěv skupina Westmeni)
329Kamarád (zpěv skupina Brontosauři)
330Montgomery – Jižní eskadrona (zpěv skupina Hluchá ucha)
331My pluli dál a dál (zpěv J.Zoch, dechovka)
332Odešel kamarád (zpěv)
333Pampelišky / Děvče z Montany (zpěv J.Kníže, J. Veřtat)
334Vlajka vzhůru letí (zpěv skupina Westmeni)

Panova flétna

335A.North/H.Zaret: Unchained melody
336Anderson/Ulvaeus: I have a dream
337E.Mergency/H.Hilver: Angelique
338G.Sutherland: Sailing
339H.Rosenstein: Un jour ď Ete
340Händel/arr. J.Frazy: Largo
341J.Last: Osamělý pastýř
342J.Lennon: Let it be
343J.Lennon: Something
344J.Lennon: Yesterday
345P.Simon: Most přes rozbouřené vody
346Pace/Ghinazzi/Barabani: Forse
347T.Pace: Maybe
348T.Tenille: Do that to me one more time

Různé

34973 17 Myslivecké halali
350Aloha oe – tichomořská (orchestr)
351Ave Maria (L.Bílá)
352Až to se mnou sekne (J.Nohavica)
353Blíž k Tobě, Bože můj (smuteční dechovka)
354Blíž k Tobě, Bože můj (zpěv S.Jeřábková- varhany)
355Cesta rájem (zpěv K.Gott, orchestr)
356Cestička k Mayerovce – hornická (dechovka)
357Con te pariro (A.Bocelli)
358Důvěruj se v Pána (zpěv S.Jeřábkovó- varhany)
359Hajej můj princi a spi
360Harmonika – z filmu Tenkrát na Západě (orchestr)
361Hőrst du die Glocken (zpěv německy J.Ducháčková, dechovka)
362Kde domov můj – hymna ČR (orchestr)
363La Paloma (klarinet a orchestr)
364Loučení s domovem (smuteční dechovka)
365Maria (zpěv K.Gott, orchestr)
366Matka (E.Olmerová)
367Modrý sarafán – ruská lidová (orchestr)
368Poslední růže – irská lidová (trubka a orchestr)
369Slyšíš jak zvoní (zpěv J.Ducháčková, dechovka)
370Stavěli tesaři zednlkům lešení (dechovka)
371Tenkrát na Západě (V.Špinarová)
372Tenkrát na Západě (orchestr)
373Time to say goodbye (A.Bocelli)
374Titanic (C.Dion)
375Valčik na rozloučenou (orchestr)
376Valčík na rozloučenou (klavír a orchestr)
377Večerka (trubka a sbor)
378Vyzvánění zvonů
379Závidím (zpěv N.Urbánková)
380Úkol dokonán (smuteční dechovka)
381Čekej tiše (E.Olmerová)

E.Urbanová

382Ave Maria
383Caruso
384Granada

Operní předehry

385Carmen (G.Bizet)
386Chovanština (M.P.Mussorgskij)
387Don Giovanni (W.A.Mozart)
388Figarova svatba (W.A.Mozart)
389Kouzelná flétna (W.A.Mozart)
390Lazebník Sevilský (G.Rossini)
391Lohengrin (R.Wagner)
392Oberon (K.M.von Weber)
393Ruslan a Ludmila (M.Glinka)
394Vilém Tell (G.Rossini)

K.Gott a E.Urbanová

395Ave Maria
396Bílé Vánoce
397Chtíc aby spal
398Dny zázraku a přání
399Moudré smíření
400Pastýři vstávej
401Roztomilý slavíček
402Svátek svátků
403Sváteční čas
404Tichá noc
405Ukolébavka
406Z lásky jdu k vám
407Z lásky růže cítím

L.Bílá

408Ave Maria
409II Mare calmo Della Sera
410Jsi můj pán
411Pie jeju
412Recordare
413Somewhere

L. Armstrong

414A kiss to build a dream on
415Ain´t Misgehanin
416Back O’ Town blues
417Big Butter and Egg man
418Black and blue
419Blueberry HiII
420Cabaret
421C´Est si bon
422Hello Dolly
423Mack the knife
424Mame
425Someday You’lI be sorry
426St. James in Firmary
427St. Louis blues
428Sweethearts on parade
429Thoť s my desire
430When the saints go marchine ln

Nabízíme veškeré služby spojené s posledním rozloučením Vaši blízké osoby.
Dovolte nám, prosím, abychom Vám pomohli v obtížných chvílích života.

Kontaktujte Pohřební službu Štěpnička v Praze 5

Provozovna Smíchov

Pohřební služba Štěpnička
Plzeňská 178, 150 00 Praha 5-Smíchov

E-mail: pohrebnisluzba@seznam.cz
Mobil: +420 607 586 771
Mobil: +420 607 952 678
Mobil: +420 720 198 150
Telefon: +420 257 221 661

Provozní doba:
pondělí-pátek 9.00-15.30

Objednávková kancelář je otevřena po tel. dohodě i mimo pracovní dobu.

Dostupnost:
TRAM zastávka "Na Kavalírce"
linky č. 4, 9, 10, 16, 21

Provozovna Zbraslav

Pohřební služba Štěpnička
Zbraslavské náměstí 459, 15600 Praha 5-Zbraslav

E-mail: pohrebnisluzba@seznam.cz
Mobil: +420 777 704 077
Mobil: +420 607 952 678
Mobil: +420 720 198 150
Telefon: +420 257 921 349

Provozní doba:
pondělí-pátek 9.00-15.30

Objednávková kancelář je otevřena po tel. dohodě i mimo pracovní dobu.

Dostupnost:
BUS zastávka "Zbraslavské náměstí"
linky č. 318, 314, 338, 390, 241, 129

Taxi pro případ sjednání pohřbu k nám hradí naše firma.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Dodavatel si dovoluje informovat kupující, kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) o jejich právu vyplývajícím ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit případný spotřebitelský spor vyplývající z uzavřené smlouvy mimosoudně u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/, jakožto subjektu pověřeného k řešení takových sporů mezi dodavatelem a kupujícím – spotřebitelem.

Skip to content